Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym AWAX, działającym pod adresem http://awax.pasaz24.pl prowadzonym Sprzedawcę.

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Sprzedawca – „Awax Okna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100) przy ulicy Strefowej 18, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172458, NIP 9691215310, REGON 276674931,

b) Klient – osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

c) Sklep internetowy – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://awax.pasaz24.pl, który zajmuje się sprzedażą elementów do montażu okien za pośrednictwem sieci Internet,

d) Towar – towar oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży dostępny w Sklepie,

e) Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze. Cena nie uwzględnia Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia,

f) Koszta dostarczenia Towaru – opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

g) Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie obszar Rzeczypospolitej Polski.

4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@awax.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 669677766 (koszt połączenia według taryfy operatora).

5. Sprzedawca zastrzega, że informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

6. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

7. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację regulaminu.

REJERSTRACJA KLIENTA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane przez Klientów, którzy:

a) są zarejestrowanymi użytkownikami Sklepu,

b) nie są zarejestrowanymi użytkownikami Sklepu, którzy dokonują zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Rejestracja użytkownika Sklepu polega na:

a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i wskazania przez Klienta loginu oraz hasła),

b) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

3. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu składa Zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Klient Sklepu niebędący zarejestrowanym użytkownikiem składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

5. Uzyskiwanie dodatkowych rabatów na zasadach ustalonych przez Sklep oraz możliwość śledzenia Zamówień są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Sklepu.

6. Zakupy w sklepie internetowym www.awax.pasaz24.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

8. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

10. Za Zamówienie złożone w Sklepie internetowym Klient może płacić za pomocą systemu PayU. Po złożeniu Zamówienia zostanie on przekierowany do systemu płatności. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma maila z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji Zamówienia po otrzymaniu płatności.

12. W przypadku podania nieprawdziwych, błędnych lub niepełnych danych oraz w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się z realizacją Zamówienia, do momentu wyjaśnienia.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

2. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

5. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Do realizacji Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się z i akceptacja Regulaminu Sklepu.

6. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej. 

7. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARU

1. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem dostawcy będącego wyspecjalizowana firma kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, która zawodowo zajmuje się dostawą przesyłek.

2. Towary znajdujące się w magazynie Sprzedawcy są wysyłane do Klienta w terminie do dwóch dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji decydując o częściowej realizacji Zamówienia, wydłużeniu czasu oczekiwania lub o anulowaniu całości Zamówienia.

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówień, wynoszą one 19 zł. Dla Zamówień o wartości powyżej 500 zł dostawa jest darmowa.

6. Klient może też osobiście odebrać przesyłke z siedziby firmy po poinformowaniu przez Sklep, że przesyłka jest gotowa do odbioru. Nie naliczane są wtedy koszty dostarczenia Towaru.

7. Przesyłka powinna być sprawdzona w obecności dostawcy pod kątem jej kompletności i nienaruszalności opakowań oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym Zamówieniem lub stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub dostarczonego Towaru, Kupujący jest obowiązany sporządzić wraz z doręczycielem protokół szkody, który staje się podstawą reklamacji uszkodzonego Towaru.

ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu sklep@awax.pl przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do nadania Towaru do Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

2. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest TUTAJ

3. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, na konto, z którego dokonano płatności. Zwrot należności za odesłany przez Klienta Towar następuje w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.

9. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

REKLAMACJA TOWARU

1. Zgłoszenie reklamacji Towaru powinno nastąpić poprzez:

a) przesłanie na adres „Awax Okna” Sp. z o.o. ul. Strefowa 18, 43-100 Tychy lub

b) przesłanie na adres sklep@awax.pl.

2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem. Reklamowane produkty należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy („Awax Okna” sp. z o.o. ul. Strefowa 18, 43-100 Tychy) wraz z załączonymi do niego:

a) kserokopią dowodu zakupu, 

b) opisem przyczyny reklamacji,

c) protokołem szkody sporządzonym w obecności kuriera (jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia Towaru w drodze do Klienta).

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Sklep zwróci Kupującemu równowartość Ceny Towaru przelewem na konto podane przez Klienta.

4. Koszty przesyłki reklamowanego Towaru do siedziby Sprzedawcy pokrywa Kupujący. Koszt odesłania produktu do Klienta pokrywa Sprzedawca, chyba, że roszczenia Klienta okazały się nieuzasadnione.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych. 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Awax Okna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100) przy ulicy Strefowej 18, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172458, NIP 9691215310, REGON 276674931.

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 i 6.

4. W sprawie ochrony swoich danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: awax@awax.pl; pod numerem telefonu 32 326 41 41; lub pisemnie na adres wskazany w punkcie 2 powyżej.

5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

6. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania oferty i realizacji Zamówienia, zawarcia umowy, nawiązania współpracy, w celach analitycznych i archiwalnych.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

8. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 4 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 4 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

12. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego.

13. Poprzez złożenie Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę.

14. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć TUTAJ

DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: Awax Okna, Strefowa 18, 43-100 Tychy,

b) telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 669677766,

c) za pośrednictwem faxu pod numerem: + 48 32 326 41 42,

d) za pośrednictwem e-mail: sklep@awax.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny, dokonywania zmian w treści regulaminu.

3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy kurierskie.

4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Kupującego bez jego wiedzy.

5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@awax.pl


Witryna stworzona na platformie